Allenmarks Advokatbyrå  är en allmänpraktiserande advokatbyrå. Vi åtar oss uppdrag som konkursförvaltare, likvidator, boutredningsman, bodelningsförrättare, offentlig försvarare, offentligt biträde i migrationsärenden, ombud i tvistemål m.m. På senare år har konkursförvaltaruppdragen kommit att ta allt mer av vår tid och utgör numera vår huvudsakliga verksamhet.

 

 

IMG_024623.jpgAdvokat på byrån är Knut Lewenhaupt. Han tog jur.kand. examen år 1977. Under åren 1977-1979 var han tingsnotarie vid Östersunds tingsrätt för att därefter under ett år vara trainee på Advokatfirman Haight, Gardner , Poor & Havens i New York. Efter flera års arbete på Handelsbanken började han på Allenmarks Advokatbyrå 2003.

 

 

 

 

unspecified3jpg
Elisabeth Lewenhaupt Konkurshandläggare Ekonom & Administratör

För ekonomi, administration och stora delar av konkurshandläggningen ansvarar  Elisabeth Lewenhaupt, från maj 2017 Linnéa Lindgren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allenmarks Advokatbyrå driver sin verksamhet i kontorsgemenskap och nära samarbete med advokaterna Andréa Wijnbladh och Jens Liif på September Advokatbyrå (www.septadvokat.se) . Vi har sedan 2015 nya lokaler på Västra Storgatan i Nyköping